Voor ouders

Is uw kind bij mij onder behandeling, en heeft u als ouder ook behoefte aan een gesprek? Dat kan bij mij, mits uw kind daar geen bezwaar tegen heeft. Samen met u kijk ik dan wat u kunt doen om de situatie te verbeteren voor uzelf. En daarmee wellicht ook voor uw kind.
Ik kan u niets vertellen over de inhoud van de gesprekken die ik met uw kind heb gevoerd. Dat hoort bij de gedragscode voor therapeuten en daar houd ik me aan. Uw kind krijgt evenmin te horen wat ik met u bespreek, tenzij u toestemming geeft om dat te delen.
Als vergoeding ga ik uit van hetzelfde tarief dat ik ook voor uw kind hanteer: 120 euro per gesprek van maximaal 1,5 uur.